Tag: #shiva #acrylic #painting #art #blog #shailism

“Tu Bramhand Hai”

"Lord Shiva" Tu simit hai, tu asim bhi hai, tu pare hai, tu bhramhand bhai hai, Tu karun hai, tu rudra bhi hai, Tu nabh hai, tu patal bhi hai,…
Read More